dijous, 7 de maig de 2009

M/N

M/N

M

Escrivim m davant de b, p, m:

Campana, commoure, empipar, Gemma, ombra, rambla... Són excepcions els compostos com: benparlat, enmig, granment, tanmateix...

Escrivim m davant de f:

Amfibi, amfiteatre, àmfora, circumferència, èmfasi, nimfa, pamflet, paranimf, samfaina, simfonia , triomf , trumfo , xamfrà...Són excepcions de grups començats en:

-Con -: Confecció, conferència, confessar, conflicte, confluència

-En-: enfadar, enfeinat, enfilar, enfocar, enfonsar...

-In -: infermer,infern,infidel,infinit,inflamar,inflar,influència,informe...

N

Escrivim n davant de v:

Canvi, conveni, convocar, enveja, invent, Són excepcions: circumval·lació, tramvia, triumvir...