dimecres, 13 de maig de 2009

dimarts, 12 de maig de 2009

Resident Evil 4

fotos

Exercici

e_viar, co_binar, co_petir, i_mens, i_munitat
tra_pa, ca_viar, ga_ma, e_paitar, e_veja
e_brutar, co_mutador, i_vent, co_pany, ra_bla
o_plir, o_bra, ca_bra, i_vitació, e_menar
co_moció, e_verinar, ca_pió, a_baixada, si_ple

Solucions

enviar, combinar, competir, immens, immunitat
trampa, canviar, gamma, empaitar, enveja
embrutar, commutador, invent, company, rambla
omplir, ombra, cambra, invitació, emmenar
commoció, enverinar, campió, ambaixada, simple

dijous, 7 de maig de 2009

M/N

M/N

M

Escrivim m davant de b, p, m:

Campana, commoure, empipar, Gemma, ombra, rambla... Són excepcions els compostos com: benparlat, enmig, granment, tanmateix...

Escrivim m davant de f:

Amfibi, amfiteatre, àmfora, circumferència, èmfasi, nimfa, pamflet, paranimf, samfaina, simfonia , triomf , trumfo , xamfrà...Són excepcions de grups començats en:

-Con -: Confecció, conferència, confessar, conflicte, confluència

-En-: enfadar, enfeinat, enfilar, enfocar, enfonsar...

-In -: infermer,infern,infidel,infinit,inflamar,inflar,influència,informe...

N

Escrivim n davant de v:

Canvi, conveni, convocar, enveja, invent, Són excepcions: circumval·lació, tramvia, triumvir...